Datum   Predigt Kollekte
       
03. September

  Pfr. Stefan Burkhalter CSI
       
10. September   Pfr. Stefan Felber Sonntagszimmer
       
17. September   Pfr. Stefan Burkhalter Aktuelle Notsituation
       
24.  September   L. Jakoby, Vikar Together for Uganda